FUNDACJE

Nazwa Organizacji

Dane kontaktowe

Fundacja Talitha Cum

ul. Wierch Rusiński 28

34-530 Bukowina Tatrzańska

E-mail: fundacja@talithacum.org

Strona: www.talithacum.org

Fundacja Bukovina

ul. Sportowa 22

34-530 Bukowina Tatrzańska

E-mail: biuro@fundacjabukovina.pl

Strona: www.fundacjabukovina.pl

Fundacja Harcerstwa Polskiego
Schronisko Głodówka

Polana Głodówka

34-530 Bukowina Tatrzańska

E-mail: biuro@glodowka.com.pl

Strona: www.glodowka.com.pl

Fundacja Rodzina Zastępcza
w Bukowinie Tatrzańskiej

ul. Wierch Buńdowy 37

34-530 Bukowina Tatrzańska

Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34-405 Białka Tatrzańska

E-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

Strona: www.fundacjamm.com.pl

397