Pomoc przedsiębiorcom COVID-19

Szanowni Przedsiębiorcy,

W dniu 15 stycznia 2021 roku Rada Gminy Bukowina Tatrzańska przyjęła następujące uchwały:

Pomoc przedsiębiorcom - Uchwała Rady Gminy
  1. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie (hotele, pensjonaty, kwatery prywatne) i usługi przewozu osób wyciągami narciarskimi z podatku od nieruchomości za okres styczeń, luty i marzec 2021 roku
  2. w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec do dnia 15 maja 2021 roku.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązani są do złożenia:

  • deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacji o nieruchomościach i obiektach (osoby prawne);
  • informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wzór);
  • oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19 oraz o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (wzór).

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od nieruchomości, tj. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalność polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z) zobowiązani są do złożenia:

  • informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wzór);
  • oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19 oraz o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (wzór).

WNIOSKI DO POBRANIA

wzór -formularz przy ubieganiu się o pomoc publiczną COVID-19.pdf
wzór oświadczenie zwolnienie COVID-19.pdf
wzór oświadczenie przedłużenie COVID-19.pdf

5657