Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi

Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi wraz z wykonaniem piłkochwytów, utwardzeniem nawierzchni działki na powierzchni dojść do budynku szkoły i placu zabaw z kostki betonowej, wymiany istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, budowy ogrodzenia terenu szkolnego wraz z bramą wjazdową i furtką” Inwestycję dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Całkowita wartość inwestycji to 437 413,17 zł, dofinansowanie w kwocie 285 093,17 zł.

Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi
Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi
293