• Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska
  Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska

  Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska

  ,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska" - inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Całkowita wartość inwestycji: 43 167 461,11 zł. Dofinansowanie w kwocie: 4 900 000,00 zł.

  Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów

  Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem...

  Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów.

  Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Całkowita wartość inwestycji: 644 420,33 zł. Dofinansowanie w kwocie: 425 764,57 zł.

  Zadanie zakończone.

   

  Czytaj więcej
 • Przebudowa drogi gminnej nr K420039 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji tj. budowie sieci nN oraz demontażu istniejącej sieci nN w Bukowinie Tatrzańskiej

  Przebudowa drogi gminnej nr K420039 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wraz z...

  Przebudowa drogi gminnej nr K420039 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji tj. budowie sieci nN oraz demontażu istniejącej sieci nN w Bukowinie Tatrzańskiej.

  Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
   
  Całkowita wartość inwestycji: 241 052,94 zł. Dofinansowanie w kwocie: 241 052,94 zł.
   
  Zadanie zakończone.
  Czytaj więcej
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska - etap II

  Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do...

  Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska.

  Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
   
  Całkowita wartość inwestycji: 138 833,73 zł. Dofinansowanie w kwocie: 138 833,73 zł.
   
  Zadanie zakończone.
  Czytaj więcej
 • Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze oraz przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego wraz z przebudową ogrodzenia, oraz wymianą nawierzchni utwardzonych
  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze oraz przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego wraz z przebudową ogrodzenia, oraz wymianą nawierzchni utwardzonych
 • Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi
  Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi

  Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi

  Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi wraz z wykonaniem piłkochwytów, utwardzeniem nawierzchni działki na powierzchni dojść do budynku szkoły i placu zabaw z kostki betonowej, wymiany istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, budowy ogrodzenia terenu szkolnego wraz z bramą wjazdową i furtką.

  Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Całkowita wartość inwestycji: 437 413,17 zł. Dofinansowanie w kwocie: 285 093,17 zł.

  Zadanie zakończone.

  Czytaj więcej