• Zapytanie ofertowe IZW.271.2.32.2020

  dodano dnia: 9 października 2020 / 15:32

  Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Romów w Czarnej Górze

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.26.2020

  dodano dnia: 17 września 2020 / 15:03

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej dla Osiedla Romów w Czarnej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie koncepcji projektowej pn.: ,,Ujęcie wód podziemnych wraz z siecią wodociągową"

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.27.2020

  dodano dnia: 17 września 2020 / 13:50

  Przebudowa DW 960 w odc. 010 km 2+796,50 – 2+826,50 w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Bukowina Tatrzańska, polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych, przebudowie lewostronnego pobocza na chodnik i remoncie istniejących chodników

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.28.2020

  dodano dnia: 26 sierpnia 2020 / 8:55

  Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bukowina Tatrzańska na linii: Rzepiska Pawliki- Rzepiska Szkoła- Rzepiska Remiza- Rzepiska Sklep-Jurgów I-Jurgów Remiza-Jurgów II-Rzepiska I-Rzepiska II-Rzepiska III

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.25.2020

  dodano dnia: 14 sierpnia 2020 / 14:19

  Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego w Bukowinie Tatrzańskiej

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.24.2020

  dodano dnia: 11 sierpnia 2020 / 16:10

  Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.22.2020

  dodano dnia: 23 lipca 2020 / 14:21

  Wykonanie audytów energetycznych budynków Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej wraz z salą gimnastyczną oraz Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej.

   

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.21.2020

  dodano dnia: 13 lipca 2020 / 14:57

  „Wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej ścieżki rowerowej pn.: „Szlak Górnej Białki", na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska”

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe znak: IZW.271.2.18.2020

  dodano dnia: 16 czerwca 2020 / 13:09

  „Opracowanie dokumentacji projektowej/zmian do dokumentacji projektowej wykonanej w 2013 r. (projekt budowalny) i 2014 r (projekty wykonawcze) w wyniku zmiany w lutym 2016 r. pozwolenia wodnoprawnego determinującego zmianę standardów oczyszczania ścieków, dla oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej”

   

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.14.2020

  dodano dnia: 22 maja 2020 / 14:49

  Dostawa   komputerów   przenośnych    dla   Gminy   Bukowina   Tatrzańska   w   ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach  „Zdalna szkoła +”

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.2020

  dodano dnia: 15 maja 2020 / 15:03

  Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe PG.0124.2.2020

  dodano dnia: 14 maja 2020 / 13:59

  Przygotowanie projektu graficznego, treści oraz druk folderu reklamowego gminy Bukowina Tatrzańska.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na zakup laptopów w projekcie Zdalna Szkoła

  dodano dnia: 24 kwietnia 2020 / 15:09

  Zapytanie ofertowe

  Gmina Bukowina Tatrzańska prosi o przedstawienie oferty cenowej na zakup laptopów w projekcie Zdalna Szkoła.

  Gmina_BT_2020-04-24_Zapytanie_ofertowe_Zdalna_szkola.pdf

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe PG.0124.1.2020

  dodano dnia: 16 kwietnia 2020 / 13:25

  Przygotowanie projektu graficznego, treści oraz druk folderu reklamowego gminy Bukowina Tatrzańska.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.10.2020

  dodano dnia: 6 kwietnia 2020 / 15:23

  Wykonanie okładzin ścian i podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię, oraz montaż drzwi wewnętrznych, a także remont podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów do wejścia głównego budynku szkoły podstawowej w Leśnicy przy ul. Polnej 44

   

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.5.2020

  dodano dnia: 4 marca 2020 / 7:46

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej dla Osiedla Romów w Czarnej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie koncepcji projektowej pn.: ,,Ujęcie wód podziemnych wraz z siecią wodociągową"

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe IZW.271.2.4.2020

  dodano dnia: 21 lutego 2020 / 8:38

  URZĄD GMINY

  BUKOWINA TATRZAŃSKA

  Znak sprawy: IZW.271.2.4.2020

  Bukowina Tatrzańska, dnia 21 lutego 2020 r.

  ZAPROSZENIE do złożenia oferty

  W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm).

  Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku usługowego z zakresu działalności kulturalnej oraz bezpieczeństwa publicznego - wiejskiego domu kultury wraz z remizą ochotniczej straży pożarnej dla OSP Rzepiska II wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę konstrukcji oporowej oraz budowę niezbędnych urządzeń budowlanych.

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe: DP.271.2.2020

  dodano dnia: 26 stycznia 2020 / 16:48

  Wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K420042 Bukowina – Wierch Rusiński w miejscowości Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 0+000 do km 2+426 (dz. ewid. nr 2134/2) z chodnikiem i oświetleniem ulicznym”

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe: IZW.271.2.2.2020

  dodano dnia: 26 stycznia 2020 / 15:07

  Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Koncepcja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • Zapytanie ofertowe: IZW.271.2.1.2020

  dodano dnia: 23 stycznia 2020 / 23:34

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla adaptacji pomieszczeń w poziomie „-1” na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Czarnej Górze

  Czytaj więcej