Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Czarnej Górze

Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej

G. Z. K. w Bukowinie Tatrzańskiej został utworzony dnia 8 czerwca 1999 r. jako jednostka budżetowa gminy Uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr XI/83/99 z dnia 7 czerwca 1999 r oraz Uchwałą Nr XV/119/99 z dnia 28 grudnia   1999 r zmieniającej powyższą uchwałę.

Kierownikiem G.Z.K. w Bukowinie Tatrzańskiej jest Eugeniusz Gogola

Siedziba: Oczyszczalnia Ścieków Czarna Góra ul. Podgórska 46. Tel. 18 20 820 40.

G.Z.K. w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Długa 144 . 34-532 Bukowina Tatrzańska.

663