Nagroda Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska za soiągnięcia w dziedzinie sportu.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bukowina Tatrzańska nr XXVII/229/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska przyznaje nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Nagroda Wójta przyznawana jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, jeżeli spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

  1. Jest medalistą mistrzostw Polski, mistrzostw Europy lub mistrzostw świata,
  2. Indywidualnie osiąga wyniki klasyfikowane do 5 miejsca w zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zaś drużynowo do 3 miejsca.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

  1. Rada Gminy oraz jej Komisje
  2. Organizacja pozarządowa
  3. Sołtys wsi

 

Pisemny wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska do dnia 30 marca każdego roku kalendarzowego.

WNIOSEK DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

2944