• Przetarg nieograniczony IZW.271.1.13.2020

  dodano dnia: 30 czerwca 2020 / 10:01

  Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024

  Uwaga. W dniu 10.07.2020 r. dodano zaproszenie na zebranie ws. wyjaśnienienia treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 13.07.2020 r. dodano zmianę terminu zebrania ws. wyjasnienia treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 17.07.2020 r. dodano miejsce zebrania ws. wyjaśnienia treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 21.07.2020 r. dodano informacje z zebrania ws. wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania oraz materiały z zebrania ws. wyjaśnienia treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.12.2020

  dodano dnia: 22 czerwca 2020 / 16:38

  Zakup samochodu pożarniczego rozpoznawczego z napędem 4x4 o masie całkowitej dopuszczalnej do 3,5t. dla OSP Czarna Góra – Zagóra, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Uwaga, w dniu 26.06.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.11.2020

  dodano dnia: 29 maja 2020 / 14:40

  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze oraz przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego wraz  z przebudową ogrodzenia, oraz wymiana nawierzchni utwardzonych

  Uwaga, w dniu 05.06.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.10.2020

  dodano dnia: 8 maja 2020 / 14:53

  Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 18.05.2020r. dodano instrukcję dołączenia do sesji otwarcia ofert online

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.9.2020

  dodano dnia: 6 maja 2020 / 9:58

  Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5, wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra oraz rozbiórka i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska.

  Uwaga. W dniu 15.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

  Uwaga. W dniu 18.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

  Uwaga. W dniu 20.05.2020r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmieniono termin składania ofert na dzień 28.05.2020r. oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.8.2020

  dodano dnia: 5 maja 2020 / 13:47

  Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska – Brzegi - Jurgów w km 1+054 – 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 15.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy

  Uwaga. W dniu 18.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy

  Uwaga. W dniu 20.05.2020r. dodano instrukcję dołączenia do sesji otwarcia ofert online

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.7.2020

  dodano dnia: 24 kwietnia 2020 / 12:39

  Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, stanowiącej zasilanie rezerwowe projektowanego oświetlenia; na działkach nr 5613/1, 5520/2, 4415/1, 4418/4, 4424/2, 4427/7, 4427/6, 4427/9, 4427/8, 5439/1, 4413, obręb 301 Bukowina Tatrzańska, gmina Bukowina Tatrzańska, przy ul. Sportowej w Bukowinie Tatrzańskiej

  Uwaga. W dniu 06.05.2020r. dodano Wyjaśnienia oraz modyfikację treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 12.05.2020r. dodano instrukcję dołączenia do sesji otwarcia ofert online

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.6.2020

  dodano dnia: 1 kwietnia 2020 / 13:40

  Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie  Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 07.04.2020r. dodano wyjaśnienie do treści SIWZ oraz jej modyfikację

  Uwaga. W dniu 16.04.2020r. dodano instrukcję dołączenia do sesji otwarcia ofert online

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.5.2020

  dodano dnia: 16 marca 2020 / 13:44

  Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie  Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 25.03.2020r. dodano pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.4.2020

  dodano dnia: 11 marca 2020 / 9:41

  Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie „Białki Środkowej”, zgodnie z Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia  27 marca 2019 r.

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.3.2020

  dodano dnia: 2 marca 2020 / 14:30

  Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych  i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony 505296-N-2020

  dodano dnia: 26 stycznia 2020 / 18:31

  Przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego „Bania” – zmiana MPZP BIAŁKA „BANIA”, zgodnie z Uchwałą NR V/53/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 marca 2019r.

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony 501781-N-2020

  dodano dnia: 24 stycznia 2020 / 0:14

  Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.

  Czytaj więcej