• Przetarg nieograniczony IZW.271.1.29.2020

  Usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie  2 000 000,00 zł  dla Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dninu 14.12.2020r. dodano wyjaśnienia tresci SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.28.2020

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 08.12.2020r. dodano "Wyjaśnienia treści SIWZ".

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.27.2020

  Zakup  używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Górze

   

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.26.2020

  Dostawa wyposażenia funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Jurgowie kuchni szkolnej i stołówki,  w ramach realizacji zadania "Ciepły posiłek w szkole i w domu”

  Uwaga, w dniu 30.10.2020 r. dodano wyjaśnienia i modyfikację treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 02.11.2020 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 02.11.2020r dodano wyjaśnienia 2 i modyfikację treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.24.2020

  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy „budynku usługowego z zakresu działalności kulturalnej oraz bezpieczeństwa publicznego – wiejskiego domu kultury wraz z remizą ochotniczej straży pożarnej dla OSP Rzepiska II wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę konstrukcji oporowej oraz budowę niezbędnych urządzeń budowlanych

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.22.2020

  Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej zadania pn.: budowa boiska sportowego wraz z trybunami i budynkiem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą, przy szkole podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

  Uwaga. W dniu 12.10.2020r. dodano wyjaśnienia oraz modyfikację treści SIWZ - zmodyfikowano projekt umowy.

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.21.2020

  Dostawa oleju opałowego do budynków Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 13.10.2020 r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmieniono termin składania i otwarcia ofert.

  W dniu 14.10.2020 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.20.2020

  Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika komunalnego z osprzętem tj. pługiem śnieżnym, posypywarką oraz łańcuchami śnieżnymi na wszystkie 4 koła dla Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, z możliwością domontowania w przyszłości ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej przód i tył oraz kosiarki wysięgnikowej przód i tył.

  Uwaga. W dniu 01.10.2020 r. dodano wyaśnienia oraz modyfikację treści SIWZ.

  Uwaga. W dniu 05.10.2020 r. dodano wyjaśnienia oraz modyfikację treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 05.10.2020 r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.18.2020

  Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego pełnoramowego ciągnika komunalnego z osprzętem tj. pługiem śnieżnym oraz posypywarką dla Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, z możliwością domontowania w przyszłości ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej przód i tył oraz kosiarki wysięgnikowej przód i tył.

  Uwaga. W dniu 17.09.2020 dodano "Modyfikację treści SIWZ".

  Uwaga. W dniu 21.09.2020 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ wraz z modyfikacją,

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.17.2020

  Prace geodezyjne na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.16.2020

  Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 10.09.2020r. zmodyfikowano treść SIWZ (zadanie częściowe nr 1).

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.15.2020

  Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 - II

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.14.2020

  Przebudowa istniejącego, przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi wraz z wykonaniem piłkochwytów, utwardzeniem nawierzchni działki na powierzchni dojść do budynku szkoły i placu zabaw z kostki betonowej, wymiany istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, budowy ogrodzenia terenu szkolnego wraz z bramą wjazdową i furtką

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.13.2020

  Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024

  Uwaga. W dniu 10.07.2020 r. dodano zaproszenie na zebranie ws. wyjaśnienienia treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 13.07.2020 r. dodano zmianę terminu zebrania ws. wyjasnienia treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 17.07.2020 r. dodano miejsce zebrania ws. wyjaśnienia treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 21.07.2020 r. dodano informacje z zebrania ws. wyjaśnienia treści SIWZ - odpowiedzi na pytania oraz materiały z zebrania ws. wyjaśnienia treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.12.2020

  Zakup samochodu pożarniczego rozpoznawczego z napędem 4x4 o masie całkowitej dopuszczalnej do 3,5t. dla OSP Czarna Góra – Zagóra, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Uwaga, w dniu 26.06.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.11.2020

  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze oraz przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego wraz  z przebudową ogrodzenia, oraz wymiana nawierzchni utwardzonych

  Uwaga, w dniu 05.06.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.10.2020

  Usługi planowania przestrzennego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 18.05.2020r. dodano instrukcję dołączenia do sesji otwarcia ofert online

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.9.2020

  Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5, wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra oraz rozbiórka i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska.

  Uwaga. W dniu 15.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

  Uwaga. W dniu 18.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

  Uwaga. W dniu 20.05.2020r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmieniono termin składania ofert na dzień 28.05.2020r. oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.8.2020

  Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska – Brzegi - Jurgów w km 1+054 – 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 15.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy

  Uwaga. W dniu 18.05.2020r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ, zmodyfikowano treść SIWZ oraz dodano zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Projekt umowy

  Uwaga. W dniu 20.05.2020r. dodano instrukcję dołączenia do sesji otwarcia ofert online

  Czytaj więcej
 • Przetarg nieograniczony IZW.271.1.7.2020

  Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, stanowiącej zasilanie rezerwowe projektowanego oświetlenia; na działkach nr 5613/1, 5520/2, 4415/1, 4418/4, 4424/2, 4427/7, 4427/6, 4427/9, 4427/8, 5439/1, 4413, obręb 301 Bukowina Tatrzańska, gmina Bukowina Tatrzańska, przy ul. Sportowej w Bukowinie Tatrzańskiej

  Uwaga. W dniu 06.05.2020r. dodano Wyjaśnienia oraz modyfikację treści SIWZ

  Uwaga. W dniu 12.05.2020r. dodano instrukcję dołączenia do sesji otwarcia ofert online

  Czytaj więcej