Uproszczone oferty realizacji zadania

2024 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania – Sekcja Snowboardu SNPTT 1907

2023 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania – Ludzie Przyszłości
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania - Koło Gospodyń Wiejskich z Bukowiny Tatrzańskiej
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania – LKS WATRA Białka Tatrzańska
 4. Uproszczona oferta realizacji zadania – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej

2022 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania – Promocja walorów kulturalnych gminy Bukowina Tatrzańska
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Ze Spisza w Bieszczady
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania – Tabliczki informacyjne dla turystów

2021 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Edukujemy dzieci - skoki narciarskie.
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Promocja i rozwój wsi Rzepiska"
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Renowacja tablic informacyjnych dla turystów

2020 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie Tatrzańskiej.
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej.

2019 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu "Prosto przez życie".
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dzień Dziecka pełen zabaw.
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wielkanocne Święcone 2019.
 4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Cheerleaderki.

2018 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Opracowanie i wydruk informatorów zimowych z mapą Bukowiny Tatrzańskiej.
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Projekt „Aktywne Ferie” obejmuje realizację zadań w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa.
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Bukowina Tatrzańska "Wielkanocne Święcone 2018 r.".

2017 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Związek Polskiego Spisza.
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - P.U.K.S. Zawrat Bukowina Tatrzańska.
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej - Zadanie publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa w miejscowości Bukowina Tatrzańska.
 4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej - Wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Bukowina Tatrzańska "Wielkanocne Święcone 2017".

2016 rok

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej Folkloru i Sztuki Ludowej Dom Ludowy.
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL”
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej Folkloru i Sztuki Ludowej Dom Ludowy.
2617