Uproszczone oferty realizacji zadania

2021 rok
 

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Edukujemy dzieci - skoki narciarskie.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Promocja i rozwój wsi Rzepiska"
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Renowacja tablic informacyjnych dla turystów
   

2020 rok
 

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie Tatrzańskiej.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej.
   

2019 rok
 

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu "Prosto przez życie".
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Dzień Dziecka pełen zabaw.
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wielkanocne Święcone 2019.
   
 4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Cheerleaderki.
   

2018 rok
 

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Opracowanie i wydruk informatorów zimowych z mapą Bukowiny Tatrzańskiej.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Projekt „Aktywne Ferie” obejmuje realizację zadań w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa.
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Bukowina Tatrzańska "Wielkanocne Święcone 2018 r.".
   

2017 rok
 

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Związek Polskiego Spisza.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - P.U.K.S. Zawrat Bukowina Tatrzańska.
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej - Zadanie publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa w miejscowości Bukowina Tatrzańska.
   
 4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej - Wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Bukowina Tatrzańska "Wielkanocne Święcone 2017".
   

2016 rok
 

 1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej Folkloru i Sztuki Ludowej Dom Ludowy.
   
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL”
   
 3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bukowiny Tatrzańskiej Folkloru i Sztuki Ludowej Dom Ludowy.
   
1210