• Remont drogi dojazdowej do pól ul. Wierch Buńdowy działka nr 5442/1 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+602,5 – 0+807,5 o długości 205m
  Remont drogi dojazdowej do pól ul. Wierch Buńdowy działka nr 5442/1 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+602,5 – 0+807,5 o długości 205m

  Remont drogi dojazdowej do pól ul. Wierch Buńdowy działka nr 5442/1 w miejscowości Bukowina...

  dodano dnia: 5 października 2020 / 15:45

  29 września 2020 roku dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do pól ul. Wierch Buńdowy działka nr 5442/1 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+602,5 – 0+807,5 o długości 205m”.

  Wartość robót wyniosła 146 277,78 zł, na zadanie pozyskano dotację z Województwa Małopolskiego w kwocie 53 355,00zł.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra
  Remont drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra

  Remont drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej Trybsz -...

  dodano dnia: 23 lipca 2020 / 14:39

  "Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra oraz rozbiórką i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska". Wartość całej inwestycji to: 2 116 199,37 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów
  Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów

  Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów

  dodano dnia: 23 lipca 2020 / 14:32

  "Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji wynosi 1 696 982,80 zł brutto. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 803 560,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • Budowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica – Groń (Muchówka)
  Budowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica – Groń (Muchówka)

  Budowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica – Groń (Muchówka)

  dodano dnia: 23 lipca 2020 / 14:25

  "Budowa mostu na potoku Leśnica w ciągu drogi gminnej nr ewid. 4276 wraz z budową dróg wewnętrznych na dojazdach do mostu oraz zabezpieczeniem brzegów potoku w miejscowości Leśnica - Groń - Muchówka". Wartość całej inwestycji 1 762 376,22 zł brutto. Zadanie zrealizowane i odebrane. W trakcie procedowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi - Skrzyżowanie
  Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi - Skrzyżowanie

  Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi -...

  dodano dnia: 23 lipca 2020 / 14:05

  "Remont drogi gminnej K420031 Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 0+006 do 0+849 i 0+856 do 1+054". Wartość całej inwestycji to 1 810 661,48 zł brutto. Zadanie zrealizowane i odebrane.

  Czytaj więcej
 • "MAŁOPOLSKA WIEŚ W SIECI" - POMOC FINANSOWA UDZIELONA SOŁECTWU CZARNA GÓRA ZE ŚRODKÓW...

  dodano dnia: 14 listopada 2019 / 16:17

  Miło nam poinformować, iż sołectwo Czarna Góra otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 4 000,00 zł w ramach konkursu "Małopolska Wieś 2019" w kategorii „Małopolska Wieś w sieci” za najlepiej prowadzoną stronę internetową sołectwa w Małopolsce!

  Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup i montaż bramek sportowych.

  Serdecznie gratulujemy a poniżej link do nagrodzonej strony:

  http://czarnagora24.pl/

  Czytaj więcej