• Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 3+404,76 do km 3+874,45 w miejscowości Brzegi, Gmina...

  Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 3+404,76 do km 3+874,45 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska.

  Wartość całej inwestycji: 1 307 925,47 brutto.

  Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 1+030,22 do km 1+329,41 w miejscowości Brzegi, Gmina...

  Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 1+030,22 do km 1+329,41 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska.

  Wartość całej inwestycji: 1 483 887,07 brutto.

  Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • ,,Remont kapliczki wykonany ze środków gminy Bukowina Tatrzańska i województwa małopolskiego w 2023 r."
  ,,Remont kapliczki wykonany ze środków gminy Bukowina Tatrzańska i województwa małopolskiego w 2023 r."

  Remont kapliczki zadaszonej drewnianym gontem z 1776 r. w miejscowości Groń

  ,,Renowacja kapliczki zadaszonej drewnianym gontem z 1776 r. w miejscowości  Groń" - zadanie dofinansowane ze środków województwa małopolskiego w ramach konkursu ,,Kapliczki Małopolski_2023".

  Kwota dotacji: 11 000,00 zł. Wartość całej inwestycji: 22 503,77 zł brutto.

  Zadanie zrealizowane i odebrane.

  ,,Remont kapliczki wykonany ze środków gminy Bukowina Tatrzańska i województwa małopolskiego w 2023 r."

  Czytaj więcej
 • Remont budynków mieszkalnych na Osiedlu Romów w Czarnej Górze

  ,,Remont budynków mieszkalnych na Osiedlu Romów w Czarnej Górze" - zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

  Kwota dotacji: 72 000,00 zł. Wartość całej inwestycji: 105 722,38 brutto.

  Zadanie zrealizowane i odebrane.

  ,,Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"

  Czytaj więcej
 • ,,Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu" w ramach Regionalnego...

  W dniu 31.08.2023 r. Gmina Bukowina Tatrzańska zawarła umowę o dofinansowanie projektu Zarządem Województwa Małopolskiego, na realizację projektu pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina...

  Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska.

  Wartość całej inwestycji: 1 217 699,70 brutto.

  Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • Zdjęcie: Anna Para
  Zdjęcie: Anna Para

  Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla jednostki Ochotniczej Strazy...

  ,,Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Białka Tatrzańska" - zadanie współfinansowane ze środków Fundusuz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zgodnie z umową nr DFS-IX.7211.18.2023 z dnia 01.08.2023 r.

  Kwota dofinasowania: 100 000,00 zł. Środki własne Gminy Bukowina Tatrzańska: 179 270,00 zł. Wartość zamówienia: 279 270,00 zł.

  W ramach zadania w dniu 18.08.2023 r. zakupiono nowy, lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy marki Ford Ranger 4x4 Limited 213 KM A10, rok produkcji 2022.

  W dniu 24.09.2023 r. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska przekazał umową użyczenia dla Ochotnicznej Straży Pożarnej Białka Tatrzańska zakupiony samochód ratowniczo-rozpoznawczy.

  Czytaj więcej
 • "Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego"
  "Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego"

  Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP Bukowina Tatrzańska

  Gmina Bukowina Tatrzańska otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP Bukowina Tatrzańska".

  Wartość robót wyniosła 29 257,08 zł, kwota dofinansowania 12 000,00 zł.

  "Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego"

  Czytaj więcej
 • ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Bukowina Tatrzańska: budynku...

  W dniu 19.07.2023 r. Gmina Bukowina Tatrzańska zawarła umowę o powierzenie grantu nr 1355/2023/Wn06/OA-ew-ku/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację Projektu pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Bukowina Tatrzańska: budynku szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej i budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej" w ramach projektu grantowego pn. ,,Poprawa efektywności enrgetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych", w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Opreacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.01.03.01-00-0004/23-00.

  Czytaj więcej
 • ,,Budowa gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  ,,Budowa gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  Budowa gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie...

  ,,Budowa gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13 050 000,00 zł.

  Wartość całej inwestycji: 22 755 000,00 zł brutto.

  Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • ,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  ,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska

  ,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 29 800 000,00 zł.

  Wartość całej inwestycji: 43 167 461,11 zł brutto.

  Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)
  Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)

  Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina...

  Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)

  Wartość całej inwestycji: 4 164 017,90 brutto.

  Zadanie zrealizowane i odebrane.

  Czytaj więcej
 • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze...

  ,,Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze wraz z remontem przyszkolnego boiska sportowego" - zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

  Kwota dotacji: 225 000,00 zł. Wartość całej inwestycji: 760 296,12 brutto.

  Zadanie zrealizowane i odebrane.

  Czytaj więcej
 • Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2022 r.
  Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2022 r.

  Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP Jurgów

  Gmina Bukowina Tatrzańska otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP Jurgów".

  Wartość robót wyniosła 95 999,37 zł, kwota dofinansowania 36 000,00 zł.

  "Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowalno-remontowych w remizach strażackich 2022 r."

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina...

  Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska.

  Wartość całej inwestycji: 8 950 435,71 brutto.

  Zadanie zrealizowane i odebrane.

   

  Czytaj więcej
 • Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina...

  Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska.

  Wartość całej inwestycji: 471 595,03 brutto.

  Zadanie zrealizowane i odebrane.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959...

  Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska.

  Wartość całej inwestycji: 2 250 528,86 zł brutto.

  Zadanie zrealizowane i odebrane.

  Czytaj więcej
 • Zdjęcie: Anna Para
  Zdjęcie: Anna Para

  Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (6x6) dla OSP Białka Tatrzańska

  ,,Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (6x6) dla OSP Białka Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środów z rezerwy ogólnej budżetu państwa cześć 81.

  Kwota dofnasowania ze środków budżetu państwa: 865 920,00 zł. Wartość zamówienia: 1 082 400,00 zł.

  W ramach zadania zakupiono ciezki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault K 440 P 6x6, rok produkcji 2021.

   

  Czytaj więcej
 • Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2021 r.
  Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2021 r.

  Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP Rzepiska I

  Gmina Bukowina Tatrzańska otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie prac budowalno-remontowych w budynku remizy OSP Rzepiska I".

  Wartość robót wyniosła 60 457,00 zł, kwota dofinansowania 20 000,00 zł.

  "Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowalno-remontowych w remizach strażackich 2021 r."

  Czytaj więcej
 • Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.
  Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.

  Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP Brzegi

  Gmina Bukowina Tatrzańska otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie prac budowalno-remontowych w budynku remizy OSP Brzegi".

  Wartość robót wyniosła 79 510,00 zł, kwota dofinansowania 30 000,00 zł.

  "Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowalno-remontowych w remizach strażackich 2020 r."

  Czytaj więcej