• Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina...

  ,,Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 498 591,00 zł. Wartość całej inwestycji: 1 217 699,70 brutto.

  Zadanie w trakcie realizacji.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina...

  ,,Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 212 700,00 zł. Wartość całej inwestycji: 4 164 017,90 brutto.

  Zadanie zakończone i rozliczone.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina...

  ,,Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 355 681,00 zł. Wartość całej inwestycji: 8 950 435,71 brutto.

  Zadanie zakończone i rozliczone.

  Czytaj więcej
 • Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina...

  "Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 218 859,00 zł. Wartość całej inwestycji: 471 595,03 brutto.

  Zadanie zakończone i rozliczone.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959...

  "Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 036 879,00 zł. Wartość całej inwestycji: 2 250 528,86 zł brutto.

  Zadanie zakończone i rozliczone.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 (z wyłączeniem...

  "Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 - 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

  Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 782 458,00 zł. Wartość całej inwestycji: 2 248 084,84 zł brutto.

  Zadanie zakończone i rozliczone.

   

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w...

  "Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

  Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 803 560,00 zł. Wartość całej inwestycji: 1 696 982,80 zł brutto.

  Zadanie jest kontynuacją zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska".

  Zadanie zakończone i rozliczone.

  Czytaj więcej
 • Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica -...

  "Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica - Groń (Muchówka), Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

  Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 643 846,00 zł brutto. Wartość całej inwestycji: 1 762 376,22 zł brutto.

  W ramach zadania zrealizowano następujące roboty: roboty przygotowawcze, roboty mostowe, budowę drogi wewnętrznej wraz z dojazdami, zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowę sieci teletechnicznej, roboty wykończeniowe i towarzyszące, przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż potoku oraz przebudowę ogrodzeń.

  Zadanie zakończone i rozliczone.

  Czytaj więcej
 • Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w...

  "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

  Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 555 929,00 zł. Wartość całej inwestycji: 1 810 661,48 zł brutto.

  Na każdym z wymienionych odcinków zrealizowano następujące roboty: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont jezdni, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz remont rowów.

  Zadanie zakończone i rozliczone.

   

  Czytaj więcej