Odpady

REFERAT ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI pok. 27 p. II
Stanowisko pracy: Weronika Wojtas, Anna Para
wszelkie informacje I interwencje można zgłaszać na podany adres email, telefonicznie lub osobiście:
bok@ugbukowinatatrzanska.pl
tel. 18 20 00 870 wew. 59

  1. Sprawy załatwiane w Referacie:
  • Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty)
  • zgłaszanie reklamacji dotyczących odbioru odpadów z nieruchomości (najpóźniej drugiego dnia z rana),
  • zgłoszenia dotyczące odbioru gruzu w czarnych workach z nieruchomość najpóźniej dzień przed planowaną zbiórką do godziny 9-tej (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami właścicielowi nieruchomości przysługuje rocznie wywóz 10 worków z gruzem)
  • zamawianie kontenerów KP-7 na gruz budowlany (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami właścicielowi nieruchomości przysługuje rocznie wywóz 250 kg odpadów budowlanych w kontenerze),
  • odbiór kodów kreskowych na worki z odpadami,
  • zgłaszanie dzikich wysypisk odpadów znajdujących się na terenie gminy,
  • przyjmowanie wniosków o zwrot nadpłaty oraz o przeksięgowanie,
  • przyjmowanie wniosków o umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie,
  • udzielanie informacji właścicielom nieruchomości, nt. aktualnego stanu rozliczenia na karcie kontowej podatnika,

Aktualne druki deklaracji, wniosków znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy lub można je pobrać w referacie środowiska i gospodarki odpadami w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do ściągnięcia:

 
Uwaga! Od roku 2020 nastąpiła zmiana w godzinach odbioru śmieci.
Wszystkie odpady muszą zostać wystawione do godziny 7.00 rano. Dziękujemy

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w Gminie Bukowina Tatrzańska
2020 r.
EMPOL Sp. z o.o.
[PDF]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w Gminie Bukowina Tatrzańska
2021 r.
FCC Podhale Sp. z o.o.
[PDF]

12208