Honorowy Patronat Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska

  1. O Honorowy Patronat Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska może ubiegać się organizator imprezy, wydarzenia bądź przedsięwzięcia, które posiadają zasięg lub rangę ogólnopolską, regionalną lub lokalną a ich realizacja jest zbieżna z zadaniami gminy i służy promocji oraz rozwojowi gminy.
  2. Wniosek o Honorowy Patronat Wójta można składać:
  1. Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych:
    • logo patronatu (herb Gminy Bukowina Tatrzańska lub logotyp)
    • informacji, że wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
    • umieszczenia w widocznym miejscu banera informacyjnego o udzielonym patronacie podczas trwania imprezy.

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 lutego 2019 r w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska [PDF]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 lutego 2019 r. Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska [PDF]

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 lutego 2019 r. Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska [PDF]

12370