Udokumentowanie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY

W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

Osoba prowadząca sprawę:

Janina Wacław pokój Nr. 32

 

Wymagane dokumenty:

  1. Dowód osobisty osoby ubiegającej się o udokumentowanie pracy na gospodarstwie rolnym
  2. Dowody osobiste dwóch świadków potwierdzających pracę na gospodarstwie rolnym, w przypadku emerytów wymagana jest legitymacja emeryta lub rencisty lub odcinek od emerytury lub renty.
  3. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego ze Starostwa Powiatowego /Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Zakopanem/ o posiadanym przez rodziców, teściów gospodarstwie rolnym potwierdzającymi istnienie gospodarstwa rolnego w okresie objętym zeznaniem.
  4. Zaświadczenie o zameldowaniu z ewidencji ludności w okresie pracy na gosp. rolnym pokój Nr 31

Termin załatwienia:

W dniu zgłoszenia się ze świadkami celem przesłuchania i spisania zeznań / w miarę możliwości podać wcześniej dzień zgłoszenia się ze świadkami /.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 1990r o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.Nr 54 , poz. 310)

3303