Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego , powołaną Uchwałą Nr IX/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Bukowinie Tatrzańskiej z dnia 28 lutego 1990r. do wykonywania zadań pomocy społecznej określonych odpowiednimi ustawami, a mających na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 


Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej jest budynek Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej , a terenem działania - obszar Gminy Bukowina Tatrzańska obejmującym sołectwa: 1. Bukowina Tatrzańska 2. Białka Tatrzańska 3. Brzegi 4. Czarna Góra 5. Groń 6. Jurgów 7. Leśnica 8. Rzepiska. 
 
Kierownik - mgr Zofia Wojtas 

tel. 18 20 77 110

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

4271