Rolnik Cię Nakarmi

Hodowco, Rolniku, Gospodarzu!

Dodaj swój znacznik na Globalnej Mapie Agro Żywności https://rolnikcienakarmi.pl/ 

Rolnik Cię Nakarmi
Rolnik Cię Nakarmi

Epidemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła w rolników, lokalnych producentów i gospodarzy, których źródła przychodów niejednokrotnie były bezpośrednio powiązane z ruchem turystycznym. Gospodarstwa domowe z terenu naszej gminy – zwłaszcza te czerpiące dochody z wyrabiania produktów mlecznych, serów i oscypków częściowo lub całkowicie straciły swoje przychody.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników i lokalnych producentów gmina Bukowina Tatrzańska przyłączyła się do projektu „Rolnik Cię Nakarmi”, którego misją jest umożliwienie szybkiego dostarczenia potencjalnym klientom informacji gdzie znaleźć i w jaki sposób dokonać zakupu produktów lokalnych.

Zachęcamy do wpisania się do bazy Rolnik Cię Nakarmi przez dodanie swojego znacznika na globalnej mapie żywności, dzięki której produkty wytwarzane przez Was staną się widoczne dla konsumentów w kraju i zagranicą.

Po wpisaniu się do bazy otrzymujecie możliwość:

  • Budowy własnej bazy świadomych odbiorców ceniących swojską żywność.
  • Sprzedaży swoich plonów i wyrobów indywidualnie i bezpiecznie.
  • Przyjmowania zamówień na własne wyroby rolno spożywcze - opcja „Wyhoduję specjalnie dla Ciebie”.
  • Szybkiego znalezienia chętnych do pomocy przy zbiorach lub rąk do pracy w gospodarstwie - opcja „Zapraszam do siebie na zbiory”.
  • Indywidualnej promocji swoich produktów i dodawania cyklicznie ofert bieżących i promocyjnych na stronie dedykowanej FB.
  • Połączenia wszystkich swoich dotychczasowych ogłoszeń ze znacznikiem na mapie.
  • Wypełnienia formularza w sposób uproszczony, podając tylko nazwy swoich wyrobów i kontakt dostępności.
  • Wsparcia specjalistów fotografii profesjonalnej oraz twórców stron internetowych w wyróżnianiu własnych wyrobów.
  • Dodatkowo korzystania z agromapa.com.pl zbierającej informacje o produktach i usługach przydatnych w rolnictwie i przetwórstwie żywności.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem „Rolnik Cię Nakarmi” wszystkich tych, którzy zajmują się wytwarzaniem lokalnych specjałów.

4464