Komisja ds. alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Długa 144

Na konsultacje w Punkcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby nadużywające lub uzależnione od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych środków zmieniających świadomość
  • młodzież eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi
  • członków rodziny czy osoby bliskie osobie uzależnionej
  • osoby po terapii potrzebujące podtrzymania wsparcia
  • wsparcie w sytuacji kryzysowej
  • informacje dotyczące stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych

Dyżury Specjalisty Terapii Uzależnień:

- w czwartki w godzinach : 7:30 do 10:30

Psycholog

- w środy w godzinach : 12:30 do 14:30

Każda osoba zgłaszająca się do Punktu Konsultacyjnego ma prawo do zachowania anonimowości a spotkanie objęte jest tajemnica terapeutyczną. Konsultacja w Punkcie jest bezpłatna.

W Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Długiej 10 w budynku ,, Zgromadzenia Sióstr Zakonnych” działają Grupy AA , i Al.-anon w każdą niedzielę od godz. 17.00 do godz. 19.00

3047