• IZW.271.1.6.2021

  Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.5.2021

  Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Bukowiny Tatrzańska, w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

   

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.4.2021

  Remont drogi gminnej 420042K na odcinku  I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości  Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.3.2021

  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska - etap II.

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.2.2021

  Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Uwaga. W dniu 12.02.2021r. dodano "Wyjaśnienia treści SWZ"

  Czytaj więcej
 • IZW.271.1.1.2021

  Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

  Czytaj więcej