Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Termin składania wniosków:

od 3 listopada 2020 r godzina 9:00 do 16 listopada 2020 r. do godziny 13:00

Ogłoszenie: http://www.spisz.org/node/1008

Plik ogłoszenia: Ogloszenie_nr_6_2020_1.2.7 - Zachowanie dziedzictwa [PDF]

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2020
Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2020
63

Powrót