Zakup 15 kompletów ubrań specjalnych składających się z dwóch części (kurtka i spodnie) dla jednostki OSP Leśnica Groń

OSP Leśnica Groń realizuje zadanie: "Zakup 15 kompletów ubrań specjalnych składających się z dwóch części (kurtka i spodnie) dla jednostki OSP Leśnica Groń".

Zakup 15 kompletów ubrań specjalnych składających się z dwóch części (kurtka i spodnie) dla jednostki OSP Leśnica Groń
Zakup 15 kompletów ubrań specjalnych składających się z dwóch części (kurtka i spodnie) dla jednostki OSP Leśnica Groń

Realizujemy zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Tytuł projektu: "Zakup 15 kompletów ubrań specjalnych składających się z dwóch części (kurtka i spodnie) dla jednostki OSP Leśnica Groń"

Koszt kwalifikowany zadania: 52 500,00 zł

Kwota dotacji: 25 000,00 zł

Środki Gminy Bukowina Tatrzańska (przekazane w formie dotacji dla OSP Leśnica Groń): 15 000,00 zł

Środki własne OSP Leśnica Groń: 12 500,00 zł

www.wfos.krakow.pl

http://nfosigw.gov.pl

145

Powrót