"Innowacyjne Safari" - ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej środowisk naukowych

W imieniu organizatora Województwa Małopolskiego, zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP do wzięcia udziału w "Innowacyjnym Safari" - inicjatywie mającej na celu ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej środowisk naukowych, dotyczącej tematyki rolnictwa, żywności oraz turystyki.

"Innowacyjne Safari" - ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej środowisk naukowych
"Innowacyjne Safari" - ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej środowisk naukowych

Wydarzenie realizowane będzie w dniu 4 listopada w formie indywidualnej rozmowy online pracowników naukowych uczelni wyższych z przedstawicielami firm. W trakcie spotkania przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą, doświadczeniem oraz produktami badawczymi wykorzystującymi innowacyjne technologie z zakresu rolnictwa, żywności oraz turystyki.

Szczegółowa lista dostępnych ekspertów wraz z tematyką poruszanych zagadnień znajduje się w formularzu zgłoszeniowym pod adresem: https://innowacyjnesafari2020.pl/

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.innowacyjna.malopolska.pl/innowacyjne-safari-2020/

lub kontaktując się z nami mailowo / telefonicznie:

info@innowacyjnesafari2020.pl

+48 668 239 023 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny - ilość miejsc ograniczona.

47

Powrót