Obiady dla uczniów szkół podstawowych

Szanowni Rodzice,

Decyzją rządu do 27 listopada 2020 roku dzieci z klas 1 – 8 szkół podstawowych uczyć będą się zdalnie. Jest to czas trudny dla wszystkich: uczniów, nauczycieli oraz rodziców, którzy w tej sytuacji muszą częściowo przejąć na siebie trud kształcenia swoich dzieci. Zmiany te niosą niejednokrotnie konieczność przeorganizowania całego życia w rodzinach, po to, żeby zapewnić dzieciom opiekę i pomoc.

Dlatego z inicjatywy Wójta Gminy – Andrzeja Pietrzyka – uruchamiamy dla wszystkich rodziców dzieci, które uczą się w naszych szkołach podstawowych możliwość wykupienia obiadów.

Obiady dla uczniów szkół podstawowych
Obiady dla uczniów szkół podstawowych

Zgłoszone dzieci będą mogły zjeść obiad w wybranej przez siebie stołówce szkolnej Bukowinie Tatrzańskiej, Białce Tatrzańskiej i w Jurgowie w godzinach między 12:45 a 13:30 lub rodzic będzie mógł do godz. 16:00, odebrać z kuchni szkolnej zapakowany obiad do domu.

Zgłoszenia należy dokonać u dyrektora szkoły, w której uczy się dziecko do poniedziałku 9 listopada 2020 roku, do godziny 11:00.

Koszt obiadów za okres od 10 do 27 listopada 2020 roku to 65 zł. Rodzice pokrywają wyłącznie wsad do kotła.

Wydatki na przygotowanie posiłków pokryte zostaną z budżetu gminy.

Kontakt do dyrektorów szkół:

Bukowina Tatrzańska - 609111577

Białka Tatrzańska - 667552257

Brzegi - 664700069

Czarna Góra nr 1 - 604678941

Czarna Góra nr 2 - 669 048 903

Jurgów - 604 211 524

Leśnica - 608370568

Rzepiska - 607 097 018

57

Powrót