Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale - Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  1.2.6 Publikacja dotyczące obszaru LGD. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Termin składania wniosków:

od 12.01.2021 r godzina 9:00 do 25.01.2021 r. do godziny 13:00

link do ogłoszenia: http://spisz.org/node/1034

Załącznik LGD-SP_2020-12-29_Ogloszenie_nr_1.2.6_Publikacja.pdf

Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale - Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021
Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale - Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021
71

Powrót