UWAGA PRZEDSIĘBIORCY korzystający z zezwoleń alkoholowych

Zbliża się ważny dzień - 31 stycznia 2021 r. upływa termin składania oświadczeń o obrocie alkoholem oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych. Zadbaj o ciągłość zezwolenia alkoholowego na 2021 rok.

31 stycznia 2021 upływa termin składania oświadczeń o obrocie alkoholem oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych.

Pomimo stanu epidemii i zamknięcia lokali gastronomicznych nie zmieniły się ustawowe zasady korzystania z zezwoleń alkoholowych. Zgodnie z obowiązującą ustawą w dniu 31 stycznia 2021 roku tj. w niedzielę (a faktycznie już w piątek) mija termin składania oświadczeń o obrocie alkoholem oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych. Zezwolenia nieopłacone w tym terminie są nieważne na rok 2021.

By posiadać ważne zezwolenie alkoholowe na 2021 rok w ciągłości a zwłaszcza natychmiast w momencie zniesienia obostrzeń trzeba złożyć w Urzędzie Gminy jak co roku do dnia 31 stycznia 2021r. oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2020 i wnieść ustawową opłatę minimalną za korzystanie z zezwoleń.

By uniknąć opłat za korzystanie z posiadanych zezwoleń w okresie zamknięcia punktów sprzedaży trzeba koniecznie zwrócić do Urzędu Gminy posiadane oryginalne zezwolenia alkoholowe i złożyć pisemne oświadczenie o likwidacji punktu sprzedaży. Przy otwarciu lokali (które nie wiadomo kiedy nastąpi) wydane będą nowe zezwolenia a za okres przerwy opłaty nie będzie.

Jeżeli żadna z tych czynności: ani likwidacja punktu ze zwrotem zezwoleń ani wniesienie opłaty ze złożeniem oświadczenia nie będzie dokonana – a Przedsiębiorca będzie chciał korzystać szybko z zezwolenia trzeba będzie zapłacić opłatę karną za opóźnienie a jeśli przez 30 dni nie będzie wpłaty opłaty z dodatkową karą to przez 6 miesięcy nie może być wydane zezwolenie w tym miejscu co uniemożliwi posiadanie zezwolenia alkoholowego w okresie letnim.

Trzeba zatem do 31 stycznia albo zapłacić za zezwolenia by przedłużyć ich ważność albo je oddać, by nie płacić i mieć możliwość szybkiego jego uzyskania na nowo.

 

Informacje - Sylwester Pytel     - telefon: 18 20 00 882

Urząd Gminy - pokój nr  39        - e-mail:  spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

128

Powrót