OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 86
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:58 dnia 12.04.2021

MAW_STAN_20210412115935855.pdf

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
81

Powrót