PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Zakopanem

Stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę do spożycia Parku Wodny Bania ...

Park Wodny Bania- warunkowa przydatnosć.doc

HK.9020.2.228.2021
HK.9020.2.228.2021
27

Powrót