Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy mieszkaniec lub zarządca budynku który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w skrócie „CEEB”).

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, przy użyciu profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego, poprzez wypełnienie deklaracji na stronie:  www.zone.gunb.gov.pl

Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego - deklarację możesz wypełnić i złożyć we właściwym dla miejsca lokalizacji budynku - urzędzie gminy.

Do ściągnięcia:

CEEB-D2.PDF

Formularz-A_budynki-mieszkalne_08.04.2021.pdf

Formularz-B_budynki-niemieszkalne_08.04.2021.pdf

105

Powrót