Informacje i komunikaty związane z zagrożeniami środowiska i stanem powietrza

Informacje i komunikaty związane z zagrożeniami środowiska
(ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych,
przekroczenie poziomów alarmowych)

Informacja o stopniu zanieczyszczenia powietrza oraz obowiązujących ograniczeniach przekazywana przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiadomienie o stopniu zanieczyszczenia powietrza na obszarze województwa małopolskiego dostępne na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – baner Monitoring Powietrza

 

http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/

 

 

91

Powrót