Zostanie zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 6x6 dla jednostki OSP w Białce Tatrzańskiej

Dzięki staraniom Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska Andrzeja Pietrzyka naszej gminie udało się pozyskać dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości aż 960 000 tysięcy złotych!

Dofinansowanie
Dofinansowanie

Dobro wraca!

Przekonali się o tym strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Bukowina Tatrzańska.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska Andrzeja Pietrzyka naszej gminie udało się pozyskać dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości aż 960 000 tysięcy złotych! Dofinasowanie stanowi finalizację obietnicy złożonej przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz jest wynikiem wysokiego i ofiarnego zaangażowania w akcję ratowniczą przy czerwcowym pożarze w Nowej Białej. W ramach mającej miejsce 4 października 2021 r. uroczystości symbolicznego przekazania czeków padło wiele słów uznania i aprobaty dla działań jednostek OSP z naszej gminy. Decyzją Wójta, za otrzymane środki zostanie zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 6x6 dla jednostki OSP w Białce Tatrzańskiej.

Mamy nadzieję, że nowo zakupiony sprzęt ułatwi naszym strażakom pracę i będzie wsparciem dla działań ratunkowych na ternie naszej gminy. 

66

Powrót