Cysterski ślad w czterech porach roku

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Cysterski ślad w czterech porach roku". Konkurs trwa od 15 października 2021 r. do 15 lipca 2022. Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie : www.gminycysterskie.org 

regulamin konkursu - OSGC.docx

załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy.doc

Cysterski ślad w czterech porach roku
Cysterski ślad w czterech porach roku
50

Powrót