Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Trwa rekrutacja do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który jest realizowanym przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. 

Pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji
Pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji

To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Materiał prasowy_ Zgłoś się do projektu i wróć do pracy!.docx

Dokumenty zgłoszeniowe od 09.2021.pdf

Wniosek o rehabilitację kompleksową.pdf

89

Powrót