Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Realizowany projekt  „Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”  w ramach konkursu „Pokonamy bariery” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu przez cały okres trwania jest umożliwienie 200 osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy dzięki przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i realizacji wynikających z niego działań.

Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa
Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa
41

Powrót