Ochotnicza Straż Pożarna Leśnia Groń zakupiła 10 kompletów ubrań specjalnych

W dniu 28.10.2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna Leśnia Groń zakupiła 10 kompletów ubrań specjalnych w ramach zadania pn.: ,,Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych składających się z dwóch części (kurtka i spodnie) dla jednostki OSP Leśnica Groń". Zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania to 35 000.00 zł, kwota dotacji 17 500.00 zł, środki Gminy Bukowina Tatrzańska (przekazane w formie dotacji dla OSP Leśnica Groń) 5 000.00 zł, środki własne OSP 12 500.00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna Leśnia Groń
Ochotnicza Straż Pożarna Leśnia Groń
42

Powrót