Odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku z terenu posesji.

Właścicieli i zarządców nieruchomości, z których odpady komunalne odbierane były z kontenerów znajdujących się na terenie posesji, informujemy, że należy zgłosić w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska adresy nieruchomości pod którymi usługa ta ma być kontynuowana w 2022 roku.

Zbiórka odpadów 2022
Zbiórka odpadów 2022

Firma odbierająca odpady komunalne nie będzie wjeżdżała po kontenery, czy pojemniki z odpadami na teren posesji nie zgłoszonych do urzędu gminy.

Wszystkich mieszkańców naszej gminy informuję, że w miesiącach styczeń, luty i marzec 2022 roku odbiór odpadów komunalnych – wszystkich frakcji, dokonywany będzie w każdym tygodniu tych miesięcy. Zmiana ta została dokonana w odpowiedzi na prośby mieszkańców naszej gminy.

Kalendarze na rok 2022 mieszkańcy otrzymają pocztą w styczniu.

Andrzej Pietrzyk
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

2729

Powrót