LGD Spisz – Podhale - Wniosek 1

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu 1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Termin składania wniosków: od 18.01.2022 r. godzina 9:00 do 31.01.2022 r. do godziny 13:00

256

Powrót