Odbiór folii z sianokiszonki

21 czerwca (wtorek) oraz 23 czerwca (czwartek) 2022 r. prowadzona będzie bezpłatna zbiórka folii rolniczej oraz sznurków po sianokiszonce od rolników z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska.
21 czerwca – miejscowości: Rzepiska, Brzegi, Jurgów, Czarna Góra, Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska
23 czerwca – miejscowości: Leśnica, Groń

Odbiór folii z sianokiszonki
Odbiór folii z sianokiszonki

Zbiórka odbędzie się od godz. 9:00 do 16:00. Folie należy dostarczyć we własnym zakresie w dniu zbiórki od godz. 9:00 na plac przy remizie OSP w Białce Tatrzańskiej.Folie muszą być oczyszczone z błota, obornika, ziemi, sianokiszonki i śmieci.
Odbierane będą tylko posegregowane i oczyszczone folie oraz sznurki.Zgodnie z ustawą, za odpady powstające wskutek prowadzenia działalności rolniczej odpowiada rolnik, dlatego Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska zachęca do skorzystania z okazji do bezpłatnego pozbycia się odpadów rolniczych.

Odpady dostarczone w innym terminie nie będą zbierane.Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 20 00 870 w.59.

17

Powrót