Małopolska uchwała antysmogowa - konsultacje projektu zmiany uchwały

Zgodnie z zapisami obowiązującej uchwały antysmogowej dla Małopolski piece na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3, muszą być wymienione do końca 2022 roku. W związku z tym, że na wymianę pozostało niespełna 5 miesięcy, Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawił do konsultacji społecznych projekt uchwały o przesunięciu terminu obowiązywania okresu przejściowego dla obowiązku modernizacji kotłów bezklasowych o jeden rok, czyli do końca 2023 roku. Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 23 sierpnia 2022 roku.

Małopolska uchwała antysmogowa - konsultacje projektu zmiany uchwały
Małopolska uchwała antysmogowa - konsultacje projektu zmiany uchwały

Projekt uchwały dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - KLIKNIJ oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 21, ul. Królewska 57 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.
 

Proponowane do wprowadzenia zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski:

Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2023 r.

  • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.


Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 23 sierpnia 2022 r.:

  • elektronicznie: poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje,
  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30‑017 Kraków 
  • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

943

Powrót