Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje:

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 20.09.2022 do 03.10.2022 do godziny 13.00

52

Powrót