Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z programu LGD Spisz-Podhale

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu 1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD.  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Termin składania wniosków: Od14.02.2023 r. godzina 9:00 do 27.02.2023 r. do godziny 13:00

71

Powrót