WYBORY SOŁECKIE 2023 R

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH.
Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska, że termin powszechnych i bezpośrednich wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich Sołectwach wyznaczony jest na dzień 4 czerwca 2023 r. /niedziela/ w godz. 800 – 1800.

W dniu 8 maja 2023 r. /poniedziałek/ o godzinie 17.00 mija termin zgłaszania Pełnomocnikowi ds. wyborów list kandydatów na członków do Rady Sołeckiej i kandydatów na Sołtysa. Poparcie list musi wynosić minimum 20 podpisów, mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze. Pełnomocnik przyjmuje codziennie: Urząd Gminy pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu, gdzie można uzyskać wszelkie informacje.

Zapraszamy zainteresowanych.

Z poważaniem:
WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Pietrzy

  1. LISTA poparcia sołtys 2023.pdf
  2. LISTA poparcia rada soł. 2023.pdf
1116

Powrót