OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

 

informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby 

 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Termin składania wniosków:

od 06.09.2023 r. godzina 9:00 do 20.09.2023 r. do godziny 13:00

Materiały do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2023

384

Powrót