O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22.02.2019r., znak: BUA.6733.1.24.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak przedmiotowej sprawy: BUA.6733.1.21.2022

Znak: BUA.6733.1.21.2022

Bukowina Tatrzańska, dn. 06.09.2023r.

 
 

 OBWIESZCZENIE
 WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

Obwieszczenie z dnia 06.09.2023r. Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska znak: BUA.6733.1.21.2022

461

Powrót