W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat przez Gminę Bukowina Tatrzańska.

 Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska

Wykaz nieruchomości - Białka Tatrzańska dz. 6638.pdf

53

Powrót