Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat przez Gminę Bukowina Tatrzańska w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr 52_2023 + wykaz nieruchomości.pdf

122

Powrót