,,Małopolska Wieś 2023" - pomoc finansowa udzielona sołectwu Czarna Góra ze środkow finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. ,,Małopolska Wieś 2023" w kategorii ,,Najpiękniejsza Małopolska Wieś"

Zadanie finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. ,,Małopolska Wieś 2023"
Zadanie finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. ,,Małopolska Wieś 2023"

Miło nam poinformować, iż sołectwo Czarna Góra otrzymało wyróżnienie oraz dofinansowanie ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w kwocie 10 000,00 zł, w ramach konkursu ,,Małopolska Wieś 2023" w kategorii ,,Najpiękniejsza Małopolska Wieś".

Uzyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na zadanie pn.: ,,Remont drogi rolniczej na dz. nr ewid. 5251 w sołectwie Czarna Góra - etap I: ustalenie przebiegu granic". Wartość zadania 10 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. ,,Małopolska Wieś 2023".

160

Powrót