Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony przez Gminę Bukowina Tatrzańska w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

 Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wykonując Uchwałę nr LIX/502/2023 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części budynku położonego przy ul. Wspólnej 7A w Leśnicy, ogłasza wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

Wykaz nieruchomosci - Wspólna 7A.PDF

Wykaz nieruchomości - Szkolna 3.pdf

137

Powrót