Wykazy nieruchomosci przeznaczoncyh do oddania w dzierżawę w Bukowinie Tatrzańskiej

Wykaz nieruchomości będących we władaniu Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na okres 15 lat.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą nr LXII/531/2024 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2024 r. ogłasza wykaz nieruchomości, będących we władaniu Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 15 lat.

Wykaz nieruchomości - Rusiński

 

Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą nr LXII/530/2024 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 lutego 2024 r. ogłasza wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bukowina Tatrzańska, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

Wykaz nieruchomości - Kościuszki

192

Powrót