Komunikat Wójta Gminy w sprawie korzystania przez komitety wyborcze z budynków użyteczności publicznej 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 7 listopada 2023 Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023 poz. 2408 ) zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej m.in.:
1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
2)na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie;
3)na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 
Zabroniona jest również agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.
 
Wobec powyższego informujemy, iż powyższym zakazem objęte są następujące budynki użyteczności publicznej będące własnością lub współwłasnością Gminy Bukowina Tatrzańska:
1. Urząd Gminy, 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144;
2. Centrum Zarządzania Kryzysowego (budynek OSP Bukowina Tatrzańska), 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 44;
3. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Białce Tatrzańskiej, 34-405 Białka Tatrzańska, Środkowa 184 a;
4. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 11;
5. Szkoła Podstawowa im 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej, 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 184;
6. Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach, 34-532 Brzegi, ul. Halna 58;
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnej Górze im. św. Kingi, 34-532 Czarna Góra, ul. Zagóra 149;
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czarnej Górze im. Królowej Jadwigi, 34-532 Czarna Góraul, Nadwodnia 140;
9. Szkoła Podstawowa w Jurowie, 34-532 Jurgów 177;
10. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu, 34-406 Leśnica, ul. Polna 44;
11. Szkoła Podstawowa w Rzepiskach, 34-532 Rzepiska, ul. Potok Bryjów bn (drugi budynek ul. Potok Grocholów bn).
 
Jednocześnie Wójt informuje, iż żaden komitet wyborczy nie uzyskał zgody na ustanowienie swojej siedziby w wyżej wymienionych obiektach.
 
Ponadto zgodnie z art. 110. § 1. na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
323

Powrót