Kolejne dofinansowanie dla Gminy Bukowina Tatrzańska!

W dniu 02.04.2024 roku na uroczystym przekazaniu promes dla gmin z powiatów: suskiego, myślenickiego, wadowickiego, nowotarskiego i tatrzańskiego, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk odebrał dofinansowanie dla naszej gminy w kwocie aż 406 730 zł!
 
Wsparcie finansowe dotyczy konkursów:
* Małopolskie świetlice wiejskie 2024
* Małopolskie OSP 2024
* Drogi dojazdowe do pól
 
Przyznane środki zostaną rozdysponowane na:
1. Remont Remizy OSP w Czarnej Górze Zagórze;
2. Zakup mundurów strażackich dla 16 Strażaków-Ochotników z terenu gminy;
3. Remont drogi na ul. Nadwodniej;
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czarnej Górze;
5. Wsparcie bibliotek z terenu gminy;
6. Dofinansowanie do przydomowych kompostowników.
 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i działają ze mną dla dobra i rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska.
 
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Andrzej Pietrzyk
129

Powrót