Obwieszczenie dotyczące planowanej inwestycji położonej w miejscowości Bukowina Tatrzańska

znak: BUA.6730.152.2023

Bukowina Tatrzańska, dn. 10.04.2024r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy o wysłaniu projektu decyzji WZ do uzgodnień dot. spr. znak: BUA.6730.152.2023 z dnia 10.04.2024r. - na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy o pizp- w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości (dotyczy działki ew. nr 4028/4, położonej w miejscowości Bukowina Tatrzańska) 

zawiadamia się...

Obwieszczenie z dnia 10.04.2024r. Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska znak: BUA.6730.152.2023

144

Powrót