Obwieszczenie o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Brzegi

Znak: BUA.6733.1.21.2022                                                               Bukowina Tatrzańska, dn. 03.04.2024r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

292

Powrót